BAB 5 KEKAYAAN EKONOMI SABAH MENARIK MINAT SYARIKAT BORNEO UTARA BRITISH

Latihan isi tempat kosong

Isi semua tempat kosong, kemudian tekan bebutang "Semak" untuk menyemak jawapan. Gunakan butang "Pembayang" untuk mendapatkan abjad pertama. Gunakan butang "[?]" untuk membaca pembayang atau clue. INGAT! anda akan kehilangan markah jika menggunakan butang "Pembayang" & "[?]" untuk mendapatkan pembayang.

5.1 SBUB Bertapak di Sabah

1. Sultan Brunei memberi konsesi tanah di Sabah kepada wakil Amerika Syarikat, pada tahun 1865 bagi tempoh 10 tahun.

2. Sultan Brunei, Sultan Abdul Mu’mein telah memperbaharui pajakan dengan dan melalui perjanjian yang telah ditandatangani pada tahun 1887.

3. Pada tahun 1880, Overbeck telah menjualkan semua haknya kepada dan .

4. Antara Syarat Pemberian Kepada Persatuan Sementara Borneo Utara British Berhad ialah SBUB hendaklah memelihara , adat resam dan undang-undang penduduk tempatan.

5. Sir Rutherford Alcock menjadi presiden Syarikat Borneo Utara British dan Alfred Dent dilantik sebagai Urusan.


5.2 SBUB Mengukuhankan Kuasa Di Sabah

1. Gabenor SBUB dilantik oleh pengarah syarikat dengan persetujuan .

2. Majlis ditubuhkan pada tahun 1883. Ahli Majlis ini terdiri daripada Setiausaha Kerajaan, Bendahari dan Ketua Pasukan Keselamatan

3. Bagi melicinkan urusan pentadbiran, pihak SBUB telah menubuhkan jabatan kerajaan seperti
I. Jabatan
II. Jabatan
III. Jabatan
IV. Jabatan
V. Jabatan Tanah dan Ukur


4. dijadikan pusat pentadbiran

5. SBUB mengekalkan penglibatan peribumi dalam pentadbiran di daerah dan kampung kerana mereka memahami dan budaya masyarakat tempatan.

6. Mahlamah Majisterit dan Mahkamah Anak Negeri diwujudkan. Mahkamah diketuai oleh Ketua Anak Negeri dan ini dapat meninggikan martabat serta kewibawaan ketua-ketua peribumi.


5.3 SBUB MENGEKSPLOITASI HASIL BUMI SABAH


1. Hasil bumi Sabah adalah terdiri daripada , lanut, sagu, trepang dan sirip ikan yu.

2. SBUB juga menggiatkan usaha mencari hasil laut seperti trepang, sirip ikan yu dan .

3. Pembinaan landasan kereta api telah menigkatkan pembukaan ladang-ladang di Beaufort, Jesselton dan Tenom.

4. SBUB turut menguasai hasil balak Sabah seperti seraya, ramin, kapur, belian dan meranti

5. SBUB juga menggiatkan usaha di Sabah seperti emas, arang batu dan mangan.


5.4 PERUBAHAN SOSIAL SBUB DI SABAH

1. Landasan kereta api pertama dibina untuk memudahkan SBUB mengangkut hasil keluaran di bahagian pedalaman ke .

2. SBUB hanya menyediaan pendidikan peringkat rendah kerana kekurangan dan menganggap pendidikan tidak menguntungkan.

3. SBUB telah membina di bandar-bandar besar seperti Jesselton, Sandakan, Beaufort dan Kudat.

4. Skuad terbang ditubuhkan oleh SBUB pada tahun 1900 untuk menjamin .

5. Kemajuan dalam bidang ekonomi dan sosial telah membawa kemunculan baru seperti Sandakan, Kudat, Jesselton, Tawau dan Lahad Datu