LATIHAN TINGKATAN 2 : BAB 1: KEDUDUKAN STRATEGIK MENDORONG PENGUASAAN BRITISH